Mittpunkt

För ett liv i balans

Den oföränderliga sanningen

Hur stor del av den bild vi har av det förflutna är sann? 90 procent? Tre fjärdedelar? Hälften? Våra minnesbilder […]


Lycka eller olycka – det är frågan

Du har hört det förut. Du har läst böcker och sett filmer vars berättelse i grunden bygger på ett och […]


Vad är viktigast?

Vad är viktigast just nu? Vad förtjänar det här ögonblicket? Det är frågor vi behöver påminna oss om och ställa […]


Svaga punkter

Det kan tyckas märkligt att de områden vi anser vara våra svaga punkter, är de saker vi oftast utsätts för. […]


Värdet av närvaro

När du medvetet beslutar dig för att skänka din fulla uppmärksamhet till en enda sak, då övar du upp förmågan […]


Du kan förändra världen

Vi besitter den fantastiska förmågan att skapa förändring. Vi kan förändra vår omgivning (till viss del) och vi kan påverka […]


Att finnas för någon

Att finnas för någon i sann mening är att vara närvarande. Att vara där med öppet hjärta. En öppenhet som […]


En verklighet – två förhållningssätt

Tänk dig att du är på ett kafé… Du står och väljer bland godsakerna i disken. Till slut faller valet […]


Livet är vackert – om du vet hur du ska leva

I den underbara dokumentären Kattfilmen, som skildrar gatukatters vardag i Istanbul, får man inte bara följa fantastiska djur. Människor delar […]


Den verkliga verkligheten

Hur många av våra bekymmer skulle existera om det inte vore för en viss liten filur, som vi kan kalla […]


Äldre texter »