Resan gör målet värt

Målet är ingenting, vägen är allt. ~ Robert Broberg Det känns ju lite extra aktuell att reflektera över denne mans kloka citat, nu när han […]

Livets flod

Ta ett medvetet andetag. Var fullt närvarande på både in- och utandning. Tänk sedan tillbaka på hur det andetaget var, hur det kändes och upplevdes. […]

Du är redan bra

När jag umgås med barnen tänker jag alltid samma sak; den största lärdomen vi kan få från barn är deras omedvetenhet om självet. Deras prestigelöshet. […]