Mittpunkt

För ett liv i balans

15 oktober 2016

Tills inga tvivel återstår, fortsätt att fråga dig själv: Finns det något jag ännu inte fullt ut har accepterat?


13 oktober 2016

Försök inte få rätsida på det förflutna och förvänta dig inget av framtiden; förena dig med nuet och dess tidlösa frid.


13 oktober 2016

Ingenting kan läggas till eller dras ifrån den eviga fullkomlighet du är på djupet.


13 oktober 2016

Spegel, spegel på väggen där, kan aldrig säga vem du verkligen är.


12 oktober 2016

Att du vet bättre nu betyder inte att du inte gjorde ditt bästa då.


12 oktober 2016

Häng av dig din personlighet likt en regnrock, som ej längre behövs som skydd mot yttre omständigheter.


12 oktober 2016

Det var en gång ett litet frö, som utan avsikt eller ansträngning blev en mäktig ek.


12 oktober 2016

Gör inte lärdomar till domar.


12 oktober 2016

Verklig lycka är endast en tanke bort, tanke bort, tanke bort…


12 oktober 2016

Verkligheten är aldrig så komplicerad som sinnet påstår.