För ett liv i balans

Öppenhet till livet

av

En öppenhet till det som är, det är vägen för att leva livet fullt ut. Ingen kommer någonsin att se tillbaka på sitt liv och säga ”Jag borde ha varit mer tillsluten”.