Mittpunkt

För ett liv i balans

Sprid kärlekens budskap

19 april 2018

Hur väljer vi att beskriva vad det innebär att vara kärleksfull? Kanske som någon som lyssnar, är givmild och ställer […]


Utan skugga

18 april 2018

Hur vore det om vi börjar inse innan vi börjar avse? Kan vi ha verkligt goda avsikter med hur saker […]


Vem behöver första hjälpen – egentligen?

18 april 2018

Många vill hjälpa andra, men hur många hjälper sig själva? Självklart är det underbart om någon vill vara till stöd […]


Vår bästa tid är nu

16 april 2018

Så lätt det är att förbise nuet och tro att nästa ögonblick är viktigare än detta. Men det här ögonblicket […]


Sann frihet från rädsla

16 april 2018

Om vi blir rädda, då flyr vi oftast, om möjligheten finns. En bil tutar till och vi springer undan. En […]


Gör det rätta

14 april 2018

Vad är rätt just nu? Det är en fråga vi borde ställa oss lite oftare. Det är så lätt att […]


Ingen storm är starkare än du

12 april 2018

Du har kanske hört talas om uttrycket FOMO. Det dök upp för några år sedan, som en följd av all […]


Alltid här och nu

11 april 2018

Vi vill så gärna veta. Vi vill veta hur vädret blir, vad som händer i helgen, hur länge till vi […]


Dolt under ytan

10 april 2018

När tankarna hoppar från en idé till en annan, när det läggs till lite här och tas bort lite där, […]


Tala ut

9 april 2018

Ett huvud fullt av idéer och valmöjligheter. I ena stunden känns det helt rätt att göra si, och i nästa […]