Mittpunkt

För ett liv i balans

Balans mellan yta och djup

Livet är som havet. Ibland är det stiltje och ibland flyter det på. Andra gånger blåser det upp till storm. […]


Naturen som lärare

På promenad. Vid vattenbrynet står ett iögonfallande träd. Det är barnens träd. Deras klätterlek har gett det en unik karaktär, […]


Universums andakt

Hela världen är i rörelse. Den växer, utvecklas och förändras. Men det är inte bara en utgående rörelse. Världen sluter […]


Djupa relationer

Vi har alla vår unika historia. En personlig bakgrund sammansatt av upplevelser och tolkningar. Som personer är vi alla olika. […]


Använd viljan rätt

Människan har givits något unikt: viljan. En fantastisk gåva, om den används rätt. Felaktigt använd förvandlas gåvan till en förbannelse. […]


Det rena medvetandets ljus

Ordet borde borde undvikas. Inget borde vara annorlunda än vad det är. Allt är som det är, just nu. Att […]


Öppenhet till livet

En öppenhet till det som är, det är vägen för att leva livet fullt ut. Ingen kommer någonsin att se […]


Det okommenterade livet

Varför ständigt fälla inre eller yttre kommentarer om personer, situationer, miljöer och händelseförlopp? Kommenterande reducerar livet till ett koncept, en […]


Utan behov av åstadkommande

Inre frid. Äkta lycka. Att vara fullkomligt tillfreds. Hur ska ord kunna beskriva det obeskrivbara? Det mest träffande kanske är […]


Närvarande här och nu

Vänta inte på ”rätt förutsättningar” för att börja bli mer närvarande. Närvaro som bygger på att förhållandena är perfekta är […]


« Nyare texter  ·  Äldre texter »