För ett liv i balans

Den perfekta lösningen

14 mars 2017

Jakten på den perfekta lösningen till ett problem är ofta ett betydligt större problem än det så kallade problemet.