Mittpunkt

För ett liv i balans

Hitta dig själv nu

Tid för att hitta dig själv, är det verkligen vad som behövs? Är det inte just denna tidsbesatthet, denna idé […]


Vörda vardagen

När vi upplever uppgivenhet eller upprymdhet, då upptar denna känsla i stort sett all vår uppmärksamhet. Mellan sådana perioder, som […]


Tålmodighet

Ha tålamod. Det finns tid. Allt behöver inte hända i dag eller i morgon. Ge livet det utrymme och den […]


Det finns liv

Vi löser en sak i ena änden, och står snart inför en ny utmaning i den andra. Vi vinner något […]


Bak och fram

För att ta ett skutt framåt, måste du först ta sats bakåt. Detsamma gäller i livet i stort. De största […]


Hemlängtan

När det finns en längtan bort, handlar det i själva verket om en längtan hem? När det finns ett behov […]


Ljuset i glipan

När det är som mörkast kan det vara svårt att tro på ljuset. Men det finns där. Allt som krävs […]


Det stora lilla

Tänk så mycket av livet som betår av ”det lilla”. De stora händelserna kommer inte särskilt ofta och varar inte […]


Bortom målen

Att ha mål kan vara väldigt givande. Något vi tar sikte på och jobbar mot, fyllda av glädje och fria […]


Vänlighet

Vänlighet. Så lite som behövs. Så mycket det ger. Det kostar ingenting. Det kräver inga förkunskaper. Det är inte tidskrävande […]


Bakåt »