För ett liv i balans

Vad behöver du acceptera just nu?

20 maj 2015 av Robert Birming

När vi inte är närvarande, då är det som om någonting drar i oss. Som om något håller oss i ett grepp och för oss bort från nuet, från verkligheten.

Vad behöver du acceptera just nu för att vara närvarande?

Vad hindrar dig från att vara närvarande i detta ögonblick?

Undersök…

Du kanske märker att det är den långsamma kön. Sedan upptäcker du kanske att den irritationen i själva verket beror på vad din kollega sa till dig på lunchen. Därefter blir du kanske medveten om att det hon sa inte var så farligt, utan att det i själva verket bottnade i stress på jobbet.

Följ spåren och se vart de leder. Du kommer att bli mer och mer närvarande under resans gång, och ur den närvaron finner du rätt lösning för stunden.

Vad kan du släppa just nu? Påbörja vandringen och se efter…