För ett liv i balans

Äkta lycka saknar motpol

av

”Den som gapar efter mycket mister ofta hela stycket”, brukar det heta. Det är vanligtvis förknippat med en yttre strävan, som till exempel jakten efter mer ägodelar eller en högre status.

Men samma princip gäller för den inre resan.

Det är lätt att vilja för mycket, att försöka uppnå någonting. Ett sökande efter sinnebilden av lycka.

Att sådana mål låter eftersträvansvärda gör det ännu svårare att se dem för vad de är: hinder.

En föreställning om hur lycka ska vara bygger på tanken om hur lycka inte ska vara. Två motpoler. För att den positiva polen ska kunna upplevas måste tanken om den negativa polen finns med i bilden.

Det är inte att vara verkligt lycklig. Äkta lycka saknar motpol.

När jakten efter vår personliga bild av lycka upphör, då framträder det vi eftersökt. Vi har burit på det hela tiden. Det enda som hindrat oss från att vara medvetna om det är idén om att något ska uppnås och tillföras, och att detta något ska upplevas på ett särskilt sätt.

Äkta lycka är ett varande, inte en upplevelse. Äkta lycka är opersonlig och tidlös. Äkta lycka är här och nu.


Till toppen ⇧