För ett liv i balans

Alldaglig andlighet

av

Andlighet, att vara i kontakt med sitt djupare och sanna jag, är inte en kalenderhändelse inklämd mellan livets övriga händelser.

Äkta andlighet är invävd i allt du gör och allt som händer dig, i varje situation och människa du möter. Allt är andliga lärare förklädda till livshändelser.

Bakom varje omöjlighet döljer sig en stor möjlighet, bakom varje utmaning vilar viktiga lärdomar, bakom varje motgång ligger välgången och väntar på dig.

Livet är gurun och du eleven. Tillsammans bildar ni läran.

Andlighet är inte extraordinär. Andlighet är extra ordinär.


Till toppen ⇧