För ett liv i balans

Allvarligt talat

av

Ta inte allt som händer i livet alltför allvarligt. Livets innehåll är och kommer alltid att vara föränderligt.

Samtidigt är denna föränderlighet beroende av det oföränderliga. Bortom varje tidsbundet namn vilar en namnlös evighet.

Vi kan bli medvetna om denna evighet. Vi kan se bortom det som händer och upptäcka det som Är.

Vi kan bli medvetna om att vi är medvetna. Det är verkligen värt att ta på allvar.


Till toppen ⇧