För ett liv i balans

Du finns här för att älska

av

På 80-talet släpptes ett handhållet spel, som hette Oil Panic.

Det gick ut på att fånga upp olja från ett droppade rör i taket. I början gick det bra, men efter ett tag blev det svårt att hålla koll på alla läckage.

Till slut utvecklades det till en omöjlig uppgift. Det läckte på alla möjliga håll samtidigt och oundvikligen föll någon droppe till golvet.

Livet kan också kännas som en omöjlig uppgift, om vi håller för hårt i livets droppar. Dessa flyktiga droppar kan vara allt från tankar till fysiska former.

Att betrakta denna förgänglighet som det enda som existerar skapar lidande. Ingenting kan hindra livets droppar från att förr eller senare förångas.

Former upplöses, det ligger i dess natur.

När vi blir medvetna om denna sanning uppenbarar sig den ultimata sanningen: Det finns en formlöshet ur vilken alla former uppstår. Alltings födelse och död är en del av den eviga och obetingade odödligheten.

Denna insikt är en enorm befrielse. Det är kärlek.

För första gången kan vi med hela vårt hjärta säga att vi verkligen älskar. Vi ser oss själva i andra, vi ser det formlösa i formen.

Kärlek är evigt liv, och du finns här för att älska.


Till toppen ⇧