För ett liv i balans

Andras uppfattning

av

Hur andra uppfattar dig kan du inte styra över. Vad du däremot kan styra över är hur du interagerar med din omgivning och hur du reagerar på hur andra uppfattar dig.

Var medveten om sinnets rörelser – tankar, känslor och åsikter. Uppmärksamma vad tankarna säger om olika situationer och personer.

Gå sedan djupare….

Bli medveten om den icke-dömande stillheten mellan tankarna och känslorna. Bli uppmärksam på att det där vilar en frid som är oberoende av de yttre omständigheterna.

Att känna denna obundna evighet är att känna sig själv.


Till toppen ⇧