För ett liv i balans

Att älska

av

Att älska är att vara närvarande. Att älska är att lägga medvetenhet bakom tanke, tal och handling. Att älska är att uppmärksamma enheten bortom mångfalden. Att älska är att leva.


Till toppen ⇧