För ett liv i balans

Att älska

7 januari 2017 av Robert Birming

Att älska är att vara närvarande. Att älska är att lägga medvetenhet bakom tanke, tal och handling. Att älska är att uppmärksamma enheten bortom mångfalden. Att älska är att leva.