För ett liv i balans

Att tillåta

av

Att tillåta stillheten att vara stilla. Eller brådskan att brådska.

Att tillåta tystnaden att vara tyst. Eller bullret att bullra.

Att tillåta detta ögonblick att vara som det är.

Att tillåta livet att leva.


Till toppen ⇧