För ett liv i balans

Balansen mellan kropp och knopp

av

Det är viktigt att hitta en balans mellan att göra och att vara.

Du kan till exempel vara engagerad i en viktig arbetsuppgift, men samtidigt bibehålla en del av uppmärksamheten inåt.

Den balansen kan behöva justeras beroende på situation. Vissa sysslor kräver inte särskilt mycket fokus medan andra kan vara rejält uppslukande. Men ett visst mått av närvaro går i stort sett alltid att bibehålla inombords.

Sedan finns det stunder då nästan all närvaro kan riktas inåt. Exempelvis i avskild stillhet, under en promenad i naturen eller i samband med sysslor av meditativ karaktär.

Även i sådana stunder kan du göra en medveten ”fördelning av närvaron”.

Balansen av inre närvaro

En del av uppmärksamheten kan riktas mot den inre kroppen – eventuella spänningar och känslor, den ständiga strömmen av livsenergi. Den andras delen av närvaron kan riktas till det som sker i huvudet – vilka tankar som florerar och vad de säger, stillheten mellan varje tanke.

Viss uppmärksamhet behövs så klart alltid för det yttre (såvida du inte sitter i djup meditation, vilket för de flesta inte är fallet under merparten av livet). Den närvaro som återstår kan du experimentera med att fördela inåt.

Du kanske upptäcker att huvuddelen av närvaron behöver riktas just till huvudet. Du kanske märker att vissa dagar eller tider på dygnet är annorlunda än andra. Du kanske blir varse om en process inom dig, som leder till en jämnare fördelning av närvaron.

Känn efter, testa dig fram och gläds åt resan…


Till toppen ⇧