För ett liv i balans

Balans mellan yta och djup

av

Livet är som havet. Ibland är det stiltje och ibland flyter det på. Andra gånger blåser det upp till storm. Ibland är det lågvatten och ibland är det högvatten. Ibland är det varmt, mjukt och följsamt. Andra gånger fryser det på och blir kallt och hårt.

Det är hur det ser ut på ytan. På djupet råder en helt annan verklighet. Där vilar en oberoende stillhet, som vibrerar av liv. Det kan blåsa upp till storm på ytan och fortfarande vara förhållandevis fridfullt på djupet.

När vi litar på att vi är havet, då är vi inte längre rädda för vågorna.
Sayadaw U. Pandita

Yta och djup – som två skilda världar, men ett och samma liv. Livets konst är att leva i balans och harmoni mellan yta och djup, mellan det ständigt föränderliga yttre och det evigt oföränderliga inre.

Balans kräver balans i sig själv. För att kunna hålla balansen behöver det finnas en balanserad närvaro – en jämnvikt mellan intensitet och avspändhet, en stilla vakenhet.

En balansakt är inte en statisk handling. Att balansera är att anpassa sig efter rådande omständigheter, att förflytta tyngdpunkten för att kompensera för obalanser. Balans är acceptans.

Den sanna balanskonstnären lever medvetet närvarande om både yta och djup, och är öppen inför både stiltje och storm.


Till toppen ⇧