För ett liv i balans

Bara vara

23 mars 2017 av Robert Birming

Tidig morgon. En stillhet så påtaglig att vingslag blir till jordskalv. En tystnad så tät att ljuden drar sig för att göra sig hörda.

Världen har inte vaknat ännu. Det gäller även världen på den personliga nivån, kroppen med sina sinnesintryck, tankar och känslor.

Och mitt i denna sovande värld, en stillhet som vibrerar av liv. Ett evigt Varande, som den slumrande världen har att tacka för sin existens.

Tidig morgon, en stund att bara vara.