För ett liv i balans

Bekymmer är självförvållade

av

Vilka bekymmer kan drabba dig när självet, den där självupptagne och självömkande rösten i huvudet, inte längre är med i bilden? Du vet, den där rösten som älskar ord som Jag, Mig och Mitt. Den som låter:

”Det här borde inte hända. Det här är fel. Det här är orättvist.”

Det finns ingen människa som inte stöter på utmaningar i sitt liv. Om du möter och hanterar utmaningarna utan dömande, då fyller de sin funktion – de leder till djupare förståelse och högre medvetenhet.

Om du däremot betraktar utmaningarna genom självets självsyn, då utsätter du dig för självplågeri. Plötsligt har du ett personligt problem istället för en utmaning. Rösten i huvudet går på högvarv och hela livet tycks vara emot dig. Men sanningen är att motståndet i själva verket skapats av självet självt.

Utmaningar är en del av livet. Bekymmer är självförvållade.

Livet är inte emot dig. Livet vill dig väl. Livet gör allt för att göra dig medveten om den högsta sanningen:

Du och livet är ett.


Till toppen ⇧