För ett liv i balans

Förvandla bekymmer till bekymmersfrihet

av

Du kan inte tänka dig fri från bekymmer. Det är samma grubblare som skapat bekymren som nu försöker grubbla sig fri från dem.

Om någon frågade grubblaren vad som pågår, och denna gav ett ärligt svar, då skulle det bli tydligt hur fruklöst och galet det hela är:

”Jag bekymrar mig över hur jag ska bli av med mina bekymmer.”

Ingen lösning kommer att vara hållbar särskilt länge. Det är bara ett tillfälligt stopp inför nästa tilltänkta bekymmer. Det är grubblarens överlevnadsstrategi: grubbla fram ett bykymmer, grubbla fram en lösning, gläds åt lösningen, och grubbla fram ett nytt bekymmer när glädjen börjar avta…

En bekymmersfri tillvaro är inte avsaknad av det som klassas som bekymmer. Det kommer alltid att dyka upp utmaningar av varierande grad. Det är inte bekymmer, det är vad det är – saker som kommer och går i tiden, mot bakgrunden av en tidlös stillhet.

Den verkliga friheten ligger i att inte förlora sig i den tidsbundna grubblarens tanketjatter. Mellan varje tillfälligt bekymmer och varje tillfällig lösning vilar evig bekymmersfrihet.

Låt bekymmer bli din guide till en bekymmerfri tillvaro. Grubblaren finns där och pekar ut vägen. Allt du behöver göra är att gå i motsatt riktning.


Till toppen ⇧