För ett liv i balans

Likt ett blankt blad

av

Likt ett blank blad, så kan varje dag inledas.

Lärdomar från gårdagen gör sitt jobb i det fördolda. De behöver inte vridas, vändas och idisslas för att komma till nytta.

Det analytiska intellektet har sin plats, men låt det inte överskugga den universella, oändliga och opersonliga intelligensen som ligger bortom tankeförmågans begränsade kapacitet.

Håll även väldigt lätt om alla idéer kring hur dagen ska utveckla sig. Planera det som behöver planeras, men var öppen och accepterande för eventuella förändringar. Fantastiska möjligheter är ofta förklädda till orättvisa motgångar.

Likt ett blank blad, låt det bli starten för varje dag.


Till toppen ⇧