För ett liv i balans

Bortom målen

av

Att ha mål kan vara väldigt givande. Något vi tar sikte på och jobbar mot, fyllda av glädje och fria från stress.

Men det kräver att vi har blicken där vi befinner oss just nu.

Om vi stirrar oss blinda på målet, då kommer vi att missa alla viktiga milstolpar längs vägen. Och förr eller senare kommer vi att krocka.

Att uppnå mål handlar mer om att studera vägen dit än att gasa på för att komma fram. Väl på plats visar sig målet ofta ha en annan form än vad som skymtades på avstånd.

För att kunna förstå och uppskatta det måste vi vara i samklang med nuet. Vi måste lyssna till hjärtat istället för hjärnan. Vi måste kliva tillbaka som självcentrerade individer och kliva fram som representanter för livet.

Då är det inte längre tal om att nå våra mål – vi betydligt längre än så.


Till toppen ⇧