För ett liv i balans

Bortom personlig vinning

22 november 2017 av Robert Birming

Begäret efter personlig vinning kan ta sig många olika uttryck. Ibland kommer vinningslystnaden förklädd till något som på ytan ser osjälviskt ut. Det kan till exempel handla om vara hjälpsam i hopp om att vinna uppskattning.

”Men det är väl inget fel i att vilja vara uppskattad?” Nej, det är det inte. Men det blir fel och leder till olycka om det är huvudsyftet.

Låt aldrig personliga avsikter vara det främsta målet. Verklig vinning är att handla utan att ställa krav på vad det ska leda till.