För ett liv i balans

Bortom det personliga

av

Vi har alla vår personlighet, ingen den andra lik.

Personligheter är ett av alla de fantastiska sätt som det formlösa uttrycker sig på – en skapelsens dans. På ytan, till synes separata skapelser. Under ytan, ett rotsystem där allt är sammanlänkat.

Ju mer vi släpper taget om jag, han, hon, vi, de, det och andra typer av etiketter, desto tydligare och starkare blir insikten om samhörighet.

Ord som glädje, kärlek och förlåtelse får en helt annan innebörd. Ord som oro, frustration och rädsla känns plötsligt främmande. Det är ett liv som bäst beskrivs med ord som okomplicerat, fridfullt och naturligt.

Med det som grogrund kommer ytans form till sin fulla rätt. Suget efter ägande (på alla dess plan) ersätts av en djup och äkta tacksamhet.

Det är en tacksamhet till livet – i alla dess former.


Till toppen ⇧