För ett liv i balans

Bortom polariteter

av

När du känner smärta och lidande, sök inte dess motsatser. Sök dig bortom polariteter och finn Det som saknar motsats.

Denna eviga frid är tillgänglig här och nu, ingen annanstans.


Till toppen ⇧