För ett liv i balans

Bortom tankarna

av

Det går inte att tänka sig fri från jobbiga tankar. Ändå är det precis det vi ofta försöker göra.

Vi tänker, vrider och vänder, klurar, funderar och grubblar. Och det enda som händer är att vi kvarhåller det vi vill bli av med. Som att försöka skrika oss till tystnad.

Men det finns en tanke som kan agera vägledare bort från onödigt huvudbry. Ett litet tankefrö, som kan rota sig som en guide mot djupare medvetenhet. Den tanken lyder:

”Har jag någonsin lyckats tänka mig fri från tankar?”

Svaret är såklart nej, men det är inte så självklart när grubblandet är som intensivast. Då kan en konkret fråga vara det som gläntar på dörren till medvetandets ljus.

Du börjar se att det inte är tankarna som äger dig, utan du som äger rätten att välja hur mycket vikt du vill lägga vid dem. Det skapas distans till det som tidigare höll dig fången.

Du kan betrakta tankarna likt opersonliga moln av varierande storlek och form. De förändras, driver förbi och upplöses.

Mitt upp i det betraktandet, som inte är på jakt efter något särkilt, så finner du utan att ha sökt. Du blir medveten om den oändliga och stilla himlen bakom molnen.

Du förstår att inget moln i världen kan sätta den i gungning. Du ser att himlen är en återspegling av ditt sanna och djupare jag.

Du har funnit ditt himmelska jag.


Till toppen ⇧