För ett liv i balans

Citat om livet

Ett gott citat förlänger livet. I varje fall känns det så ibland. Några kloka ord kan göra all skillnad i världen.

Här har Robert Birming samlat några av sina favoritcitat från den numera nedlagda sajten Kloka citat. Listan uppdateras då och då med nya insiktsfulla visdomsord om livet.

Utöver alla dessa klarsynta livscitat nedan, så innehåller Mittpunkt även en omfattande samling med texter om livet.


Slappna av. Inget är under kontroll.

Okänd


Livet är inte så allvarligt som sinnet vill få oss att tro.

Eckhart Tolle


Det jag inte kan förändra, det kan jag acceptera, och det jag kan acceptera, det är redan förändrat.

Tomas Andersson Wij


Och också i dag ser man sällan att människan uträttar något stort, utan att de dessförinnan på något sätt gjort felsteg.

Mäster Eckhart


Om inte nu, när då?

Okänd


Naturen skyndar inte, ändå fullbordas allt.

Lao Zi


Istället för att söka sanningen, släpp taget om dina föreställningar.

Buddha


Att offra nuet för framtiden är att bjuda in katastrof och elände.

Jiddu Krishnamurti


Mät aldrig bergets höjd förrän du nått toppen. Då skall du se hur lågt det var.

Dag Hammarskjöld


En enorm frihet infinner sig då du slutar att ta saker personligt.

Don Miguel Ruiz


Det är inte vad du ser på som betyder något, det är vad du ser.

Henry David Thoreau


Krafter utom din kontroll kan ta allt du äger utom en sak – friheten att välja hur du förhåller dig till situationen.

Viktor Frankl


All världens mörker kan inte släcka skenet från ett enda ljus.

Franciskus av Assisi


Oro är som en gungstol – den ger dig något att göra, men den tar dig ingenstans.

Erma Bombeck


Hjärtat har sina skäl, som inte sinnet förstår sig på.

Blaise Pascal


Kom ihåg att det ibland är en riktig lyckträff att inte få det du vill ha.

Dalai lama


Precis som varje våg avtar i havet, så återvänder varje ögonblick till sin källa. Insikt består i att upptäcka källan och dväljas där.

Nisargadatta Maharaj


Du är något som hela universum gör på samma sätt som en våg är något som hela havet gör.

Alan Watts


När vi litar på att vi är havet, då är vi inte längre rädda för vågorna.

Sayadaw U. Pandita


Rädslan är en dålig rådgivare.

Okänd


Fatta inte permanenta beslut baserade på temporära känslor.

Okänd


Ta inte dina tankar på för stort allvar.

Eckhart Tolle


Tänk om tankar bara tänks.

Birgitte Söndergaard


Det finns inget viktigare för sann tillväxt än att inse att du inte är sinnets röst – du är den som hör den.

Michael A. Singer


Problemet är inte att det finns problem. Problemet är att förvänta sig annorlunda och tro att det är ett problem att ha problem.

Theodore Isaac Rubin


Vad andra tycker om mig är inte min ensak.

Wayne Dyer


Inte ens efter all denna tid har solen någonsin sagt till jorden: ”Du står i skuld till mig.” Se vad sådan kärlek åstadkommer; den lyser upp hela himlen.

Hafez


När du går, blott gå. När du sitter, blott sitt. Framför allt, vackla inte.

Yunmen Wenyan


Förnuftet är en tjänare, intuitionen är en gåva. Vi har gjort tjänaren till mästare och glömt gåvan.

Albert Einstein


Igår var jag smart, jag ville förändra världen. Idag är jag vis, jag förändrar mig själv.

Rumi


Gör små saker med stor kärlek.

Moder Teresa


Det du söker ligger så nära dig att det inte ens finns plats för en väg dit.

Nisargadatta Maharaj


Jag följer fyra levnadsregler: bemöt det, acceptera det, hantera det, släpp det.

Sheng Yen


Slösa inte din tid med att jaga fjärilar. Sköt om din trädgård, så kommer fjärilarna till dig.

Mario Quintana


Vad har du haft mest värde av i ditt liv, när har du vuxit och lärt dig som mest, när har du blivit klokare, när har du lärt dig tålamod, förståelse, jämnmod och förlåtelse – i medvind eller i motvind?

Ajahn Chah


Det säger: Här är allting kvar, här vänta dig i godt förvar tusende vackra sånger; hvar har du varit, hvar?

Erik Axel Karlfeldt


Man hugger ut dörrar och fönster och bygger ett rum: det är Intet i dess inre som gör rummet användbart.

Lao Zi


Det är bara med hjärtat som man kan se ordentligt. Det viktigaste är osynligt för ögonen.

Antoine de Saint-Exupéry


Att vara andra till lags? Det är med dig själv du måste leva.

Dag Hammarskjöld


Att vara dig själv i en värld som ständigt försöker göra dig till någonting annat är den största bedriften.

Ralph Waldo Emerson


Det är inte lycka som gör oss tacksamma, utan tacksamhet som gör oss lyckliga.

David Steindl-Rast


Den skönaste och djupaste känsla vi kan erfara är förnimmelsen av det hemlighetsfulla.

Albert Einstein


Allt är alltid nu.

T.S. Eliot


Meningen med livet är att helt enkelt leva. Det är så enkelt och så uppenbart och så okomplicerat. Men ändå rusar alla omkring i panik, som om det vore nödvändigt att åstadkomma något bortom de själva.

Alan Watts


Det som larven kallar världens ände, kallar mästaren en fjäril.

Richard Bach


Att ångra sina erfarenheter är att hejda sin utveckling.

Oscar Wilde


Håll ut och tvivla inte; efter mörkret kommer ljusan dag och solsken.

Johannes Tauler


Det är endast när vi återupplivar gårdagen genom att föra över den till idag som den sårar oss.

Joel S. Goldsmith


Fyrar springer inte runt på öarna och letar efter båtar att rädda; de bara stå där och lyser.

Anne Lamott


Till syvende och sist är varje människas högsta önskan helt enkelt sinnesfrid.

Dalai lama


Blott när du slutar att tycka om och icke tycka om, skall du förstå allting klart.

Sengcan


Varför har vi så förtvivlat bråttom att lyckas med något?

Henry David Thoreau


Du kan plocka alla blommor, men du kan inte hejda våren.

Pablo Neruda


Gör det eller gör det inte, men få det gjort.

Jiddu Krishnamurti


Livet är för viktigt för att tas för allvarligt.

Shunryu Suzuki


När den vita hägern står i snö, har den en annan färg.

Huang-lung


Alla ofridens stormar beror uteslutande på egenviljan, oavsett om man märker detta eller inte.

Mäster Eckhart


Livet är under ständig förändring och om du försöker att kontrollera det, kommer du aldrig att kunna leva fullt ut.

Michael A. Singer


Mot livets slut är våra frågor enkla: Levde jag fullt ut? Älskade jag ordentligt?

Jack Kornfield


Den grad av lycka du har beror på den grad av frihet du har i ditt hjärta.

Thich Nhat Hanh


Ta hand om nuet, så kommer framtiden att ta hand om sig själv.

Ramana Maharshi


Älska och gör vad du vill.

Augustinus


Det du accepterar, det går du bortom. Det du gör motstånd mot, det håller dig fast.

Eckhart Tolle


Allt händer i exakt rätt ögonblick, varken för tidigt eller för sent. Du behöver inte gilla det … det är bara lättare om du gör det.

Byron Katie


Till toppen ⇧