För ett liv i balans

Dåtid och framtid händer i nutid

av

Brukar du sätta dig ibland och släppa allt och bara vara?

Då har du också märkt någonting; det är inte så lätt att släppa allt.

Plötsligt blir du medveten om hur många tankar som far omkring i huvudet. Det kan vara tankar om vad som hände i går eller för tio år sedan, eller om vad som kanske händer i morgon eller om ett halvår.

Du vill inte att tankarna ska vara där. Du vill vara medvetet närvarande i nuet.

Motståndet mot tankarna gör att de förstärks. Ju mer du stretar emot, desto starkare blir de. Det blir en ond cirkel där varje ny tanke leder till ytterligare en ny.

Att ”bara acceptera” allt tanketjatter är inte heller så lätt, men det finns ett knep. Du kan börja med att inse att du är på helt rätt spår:

Du är nämligen redan medvetet närvarande. Du är redan i nuet.

Tankarnas innehåll består av dåtid eller framtid, men det är endast i nuet du kan vara medveten om innehållet. Det är endast med närvaro du kan se tankarnas hoppande.

Gratulera dig själv istället för att klandra dig. Hur ofta är du annars medveten om tankarnas eviga hoppande hit och dit? Antagligen inte särskilt ofta.

Inse att du är medvetet närvarande i nuet. Sedan kan du gå vidare:

  • Vad är det för typ av tankar som dyker upp?
  • Kan du se ett återkommande mönster?
  • Vad kan tankarnas innehåll bottna i?
  • Vad händer om du observerar en tanke utan att dras med?
  • Kan du låta tänkandet pågå, men flytta fokus till andningen?

Ta inte tankarna så allvarligt. Tankarna är inte du. Du är den som ser tankarna.


Till toppen ⇧