För ett liv i balans

Det går över

av

I stort sett dagligen är vi med om utmaningar av varierande grad. Det kan gälla allt från förseningar till besvärliga personer.

Gemensamt för dem är att de går över. Men vissa har en högre vidhäftningsförmåga än andra.

De pyr vidare. Som röken som sticker i ögonen trots att elden för länge sedan brunnit ut. Det är som om den där välbekanta rösten i huvudet har fått napp och gör allt för att dra ut på kampen.

Då kan det vara till hjälp att aktivt påminna oss om att även detta faktiskt går över. Vi kan repetera det tyst för oss själva:

Det går över, det går över, det går över…

På så sätt riktas uppmärksamheten mot något annat, vilket gör att vi slutar bidra med energi till det vi vill bli kvitt.

Vi vänder oss bort från det som sinnet kallar viktigt och hittar tillbaka till det som är verkligt viktigt: Nuet.

Vi skapar distans till tankarnas besatthet av det förflutna, det gamla och det döda, och omfamnar det evigt unga och levande.

Vi går från ett andrahandsliv till ett förstahandsliv.

Vi lever livet fullt ut.


Till toppen ⇧