För ett liv i balans

Gör det rätta

av

Vad är rätt just nu?

Det är en fråga vi borde ställa oss lite oftare. Det är så lätt att säga eller göra något på ren rutin. Det som var rätt i går, är det rätt i dag?

Som personer utvecklas vi hela tiden.

  • Vi besöker nya platser.
  • Vi träffar nya människor.
  • Vi tar till oss av nya kunskaper.
  • Vi formulerar nya åsikter.
  • Vi utvecklar nya förmågor.

Allt detta påverkar hur vi tänker och agerar. Om vi ignorerar det och fortsätter att handla utifrån gårdagens förutsättningar, då kommer vi att uppleva ett liv som känns bristfälligt och begränsat. Vi kommer att förbise fantastiska möjligheter och upprepa gamla misstag.

Second hand i all ära, men vill vi verkligen vara second hand-människor? Vill vi återanvända det synsätt som gång på gång har fått oss att trampa i klaveret? Vill vi återvinna de tankegångar som världen över fortsätter att orsaka krig, svält och förödelse?

Eller är det så att vi har börjat inse att det här inte håller längre. Har vi börjat inse att det är dags för en grundlig förändring?

I så fall måste vi börja med att rannsaka oss själva och det enda stället vi kan göra det på är här och nu. Vi måste lägga band på rutinmänniskan och fråga oss vad som är rätt för stunden.

Vad är rätt just nu?

Varje tanke, känsla och handlingsvilja måste betraktas med en avspänt intensiv helhetssyn. Det måste råda opartiskhet. Allt måste med och allt måste observeras fullt ut.

Först då börjar vi att se vilka sanningar som legat dolda bakom slentrianens slöja. Vi ser vad som verkligen är rätt för stunden – inte bara för oss själva, utan för världen som helhet.


Till toppen ⇧