För ett liv i balans

Din resa

av

Du har din resa. Andra har sina resor.

Det är viktigt att skilja på dessa två. Viktigt dels ur synpunkten att inte tro att andras vägar till uppvaknande nödvändigtvis är den väg som kommer att göra dig fri. Men även viktigt att inse att vad som är rätt för dig kanske inte är rätt för andra. Målet är detsamma, att vakna upp ur tankarnas tidsbundna drömvärld, men vägen dit skiljer sig.

Bergets topp nås på mer än ett sätt. När vi väl står på toppen ser vi kanske att vi kunde ha tagit en annan väg, men det betyder inte att vi valde fel. Vi valde den väg vi hade för ögonen för stunden, och vi nådde dit vi ville. Det är det enda som räknas.

Dela gärna med dig av dina restips och ta del av andras, men tro inte att det endast finns en enda väg här i livet.

Du är din egen bästa guide.


Till toppen ⇧