För ett liv i balans

Ditt himmelska jag

av

Oavsett omständigheter, finns det något inom dig som förblir. Oavsett vad som läggs till eller tas bort, förblir detta varande vad det är.

Bortom tankar, känslor och upplevelser finns en rymd som gör alla tankar, känslor och upplevelser möjliga att existera över huvud taget. Denna rymd är oberoende av vad som händer på samma sätt som himlen förblir opåverkad av moln.

Att känna dig själv främst som himmel och inte som en samling tillfälliga moln, är att leva i frid och harmoni.

Moln kommer och går, men himlen består.


Till toppen ⇧