För ett liv i balans

Här är ditt liv

av

Här är ditt liv. Här och nu.

Det förflutna förångat. Framtiden fiktion. Nuet fulländat.

Här utspelas ditt liv … nu … och nu … och nu.

Du kan göra motstånd mot det eller välkomna det med öppna armar. Det är upp till dig.

Nuet ställer inga krav. Det fortsätter att vara det evigt innevarande ögonblicket – obundet av tid och fritt från dömande. Livet i sin rena form.

Detta liv finns inom dig. I närvaro upplever du det.

Hur blir du närvarande?

Genom att inte sitta fast tankarnas värld. Genom att uppmärksamma världen bortom tankarna – verkligheten. Genom att bli medveten om vad nuet innehåller:

  • Synintryck
  • Ljud
  • Dofter
  • Känseln
  • Känslor
  • Andningen
  • Livsenergin

När kan du göra det?

Nu.

Du kan välja att acceptera detta ögonblick precis som det är. Genom att göra det väljer du livet. Ingen person eller händelse kan någonsin ta det ifrån dig.

Nu är liv. Du är liv. Lev nu!


Till toppen ⇧