För ett liv i balans

Djup förändring

av

Vi lever i en värld av motsatser.

Vi tycker en sak är bra och en annan dålig, vi vill ha det här och bli av med det där. Det ena förutsätter det andra. ”Det goda” existerar endast i relation till ”det onda”.

Om vi sannerligen vill förändras på djupet, då kan vi inte nöja oss med en fin metod för att slippa det fula. I så fall kommer vårt finlir för alltid att vidmakthålla fulheten.

Vi måste gå bortom motsatserna.

När vi slutar att gripa med ena handen och skjuta undan med den andra, först då kan vi omfamna det som saknar motsats – vårt djupare och sanna jag. Från den opartiska grunden har vi möjlighet att förstå och förändra vårt ytliga jag.

Vi ser att det pågår ett ständigt jagande efter det önskade och flyende ifrån det oönskade. Vi ser att det är ett kluvet jag, som försöker kuva sig själv, vilket är lika omöjligt som att bita sina egna tänder.

Här och nu, från den förutsättningslösa frihetens fridfulla djup, ser vi allt allt detta. Vi betraktar det utan att kräva att det skulle vara annorlunda eller önska att det ska leda till någonting. Vi observerar det som är utan att ha några tankar om vad som borde vara.

Ett iakttagande som inte söker förändring…och just därför förändrar allt.


Till toppen ⇧