För ett liv i balans

Dolt under ytan

av

När tankarna hoppar från en idé till en annan, när det läggs till lite här och tas bort lite där, när ett beslut snabbt följs av dess motsats – är det då verkligen just dessa saker som orsakar förvirringen?

Finns det kanske någonting annat under ytan, som behöver få stiga upp till ytan? Kanske någonting du av en eller annan anledning undviker att titta på, någonting som känns tråkigt, svårt eller jobbigt.

Det kan absolut behövas en period av att prova på, känna efter, tala ut och kanske ommöblera lite på ytan. Men förr eller senare är det dags att låta bruset på ytan lägga sig och beskåda vad som ligger dolt på djupet.

Du kan inte tvinga ditt sinne att vara stilla. Det vore som att försöka jämna ut krusningar på vattenytan med ett plattjärn.
Alan Watts

När du tillåter förvirringen att vara förvirrande, då inbjuder du klarheten. I den stillheten ser du det du behöver se. Det är en betraktelse som inte är färgad av själviska avsikter, en klarsynthet som är oberoende av yttre omständigheter, ett iakttagande som är fritt från sinnets dömande.

Det finns ingen anledning att tycka någonting om det eller att se det som en ägodel. Du äger det inte mer än ett hav äger fiskarna som simmar i det. Havet har varken bjudit in eller stött bort dem. Fiskarna finns där för att det är möjligt, och havet är ok med det.

Havet försöker inte bli större i en strävan efter att få fiskarna att kännas avlägsnare. Havet försöker inte bli blötare i en strävan efter att känna sig ”havigare”. Havet vet att det är havet och inte dess innehåll. Även om det stormar på ytan, så finns det en stillhet på djupet.

I stunder av tvivel och förvirring, påminn dig om att du är detta hav. Låt inga tankar få dig att tro något annat. Du är fullkomlig, här och nu.


Till toppen ⇧