För ett liv i balans

Du är den du är

av

Förbanna inte dig själv så förbannat. Gör inte nuet till ett fängelse för förflutna försummelser.

Att medvetet kunna se tillbaka på stunder av omedvetenhet är en gåva, gör det inte till ett straff.

Låt inte gårdagens blindhet bli till en boja. Låt dagens klarsynthet befria dig.

Lura inte dig själv att tro att du är den du var. Du är den du är – fullkomlig och fri.


Till toppen ⇧