För ett liv i balans

Den verkliga energitjuven

av

Det finns någonting som slukar energi mer än någonting annat: den mentala tiden. Tankarna vi har om dåtid och framtid, repetitiva och ofta negativa.

När de får mala på ouppmärksammat, vilket ofta är fallet, då tycks ingenting av det vi gör på det ytliga planet vara till större hjälp. Vi känner oss mer eller mindre konstant låga på energi.

Men om vi börjar uppmärksamma vad som pågår i det fördolda, då kommer energin till sin fulla rätt där den här hemma: i nuet.

Istället för att slösa energi på att svepas iväg och bli frånvarande i tidsbundna tankar, kan vi observera dessa tankegångar i nuet utan att vara uppslukade av dem. Ett vaket och avspänt iakttagande, fritt från jämförelser och avsikter. En observation av vad som pågår i detta nu, utan att på något sätt döma det. Ett ödmjukt erkännande av livet.

Genom att på detta sätt belysa den mentala tidens mörker med den medvetna närvarons ljus, hämtar vi hem energin till det evigt innevarande nuet – det nu som utgör vårt liv.


Till toppen ⇧