För ett liv i balans

Fånga inte dagen

av

Det brukar heta att vi ska ”fånga dagen”. Är det verkligen så klokt? Gör vi inte redan det i alldeles för stor utsträckning?

Vi kånkar runt på en packning av upplevelser och minnen, som vi sorterar som bra och dåliga. Är det inte just detta fångande som får oss att leva med en ständig känsla av tyngd och avsaknad?

Vi fångar dagen, som i fångstens ögonblick redan förvandlats till dåtid, och bär sedan runt på den som om den vore verklighet. Det är som att fånga ett vattenfall i en hink, det är en börda att släpa runt på och det går inte att jämföra med verkligheten.

Är det inte bättre att vi släpper dagen och lever det innevarande ögonblicket fullt ut istället?

Att vi upplever det eviga nuet med avspänd vakenhet, närvarande och medvetna om varje tanke, känsla och intryck. Att vi lever med en öppenhet till det som är. Att vi säger ”Ja!” till livet och låter det flöda genom oss utan gårdagens fördämningar.

Är det inte det vi borde göra? Är det inte först då vi verkligen kan uppskata livets innehåll och ta till oss av lärdomarna under livets resa? Är det inte det som är att verkligen leva livet fult ut?


Till toppen ⇧