För ett liv i balans

Att finnas för någon

av

Att finnas för någon i sann mening är att vara närvarande.

Att vara där med öppet hjärta. En öppenhet som är både intensiv och avspänd på samma gång. Ett medvetet närvarande i nuet, fritt från jämförande och dömande. En helhjärtad och villkorslös hängivenhet. Ren och sann kärlek.

Att finnas för någon. För en vän, för en främling…för oss själva.


Till toppen ⇧