För ett liv i balans

När flodens fördämning brister

av

Flodens fördämning brister…

Dess naturliga styrka, som länge har blockerats och ackumulerats, befrias med explosiv kraft. Omtumlande och kanske skrämmande en stund. Sedan är det naturliga energiflödet återställt.

Men något har förändrats.

Floden har hittat nya vägar. Den är fridfullare, men samtidigt kraftfullare. Den flyter fram med lätthett och glädje. Det vilar en stillhet över den, trots att den sprudlar av energi.

Att rikta uppmärksamheten inåt, att iaktta utan att döma eller försöka förändra något, får de inre fördämningarna att brista. Ur denna avspända vakenhet flödar ditt verkliga jag fram, likt en vårflod som legat dold under isens skorpa.

Medvetandets ljus ger dig liv och rörelse.


Till toppen ⇧