För ett liv i balans

För mycket begärt?

23 april 2016 av Robert Birming

Varför är livet så svårt? Du vill ju bara:

Det är väl inte för mycket begärt … eller?