För ett liv i balans

Att leva fördomsfritt

av

Alltid är det något. Något som inte borde ha hänt, något som borde ha hänt vid det här laget, något som måste fixas.

Är det ett problem?

Det blir såklart ett enormt problem om du begär att du inte borde ha några problem. Men sanningen är att det alltid kommer att dyka upp utmaningar av varierande grad.

Om du lever fördomsfritt – om du står utan preferenser kring hur livet borde vara anordnat, om du inte kräver att saker ska vara på ett visst sätt för att du ska kunna vara lycklig – vilka problem finns då kvar?

Bekymmer kan omöjligt överleva i skenet från den vakna klarsynen. Inga stormar kan slita med sig någon som är så rotad och följsam. Inga svårigheter kan begränsa någon som är så frisinnad.

Ett fördomsfritt liv är ett fullkomligt liv. Utan fördomar är du fri.


Till toppen ⇧