För ett liv i balans

Förlåtelse leder till frid

av

Att förlåta någon kan kännas svårt. Men i takt med att vi blir mer medvetna, så inser vi sanningen: Att ”ge igen” genom icke-förlåtelse sårar endast oss själva.

Att inte förlåta är som att dricka gift och hoppas att den andra personen ska dö.

Även om vi inser detta, så finns det någon vi ofta glömmer att förlåta…

Oss själva.

Vi måste lära oss att inte bara försöka visa kärlek och förlåtelse gentemot andra, utan även mot oss själva. Då upptäcker vi att den där anklagande rösten inte har särskilt mycket med vårt verkliga jag att göra.

Äkta förlåtelse, från djupet av hjärtat, kommer från vårt sanna jag. Det vi förlåter är endast en skugga av det verkliga jaget. I förlåtandets ljus drar sig skuggan undan och vi hittar tillbaka till vårt oförfalskade fullkomliga jag.

Att förlåta är att frige en fånge och upptäcka att fången var du.


Till toppen ⇧