För ett liv i balans

Den förrädiska förväntan

av

Vi gör något och hoppas att det ska leda till någonting…

Vi kanske kommer med goda råd till en vän. Vi hoppas att personen tar det till sig och tillämpar råden på bästa sätt. Vi gör vad vi kan och vi hoppas att det får önskad effekt.

Så långt är det frid och fröjd. Men ofta stannar det inte vid det, utan det läggs på ytterligare ett lager: förväntningen.

Vi förväntar oss att en sak ska leda till en annan, och plötsligt har vi ett problem. Vi försöker styra över sådant som inte går att att styra över, vilket leder till frustration.

Det är vackert och omsorgsfullt att önska att en sak ska leda till någonting bättre, oavsett om det gäller något vi gör för oss själva eller för andra. Låt oss stanna vid att låta det vara en älskvärd önskan. Låt oss undvika att plåga oss med förrädisk förväntan.


Till toppen ⇧