För ett liv i balans

Framgångsrik förvandling

av

Att inte vilja för mycket för snabbt, att vara förankrad i nuet och acceptera det innevarande ögonblicket – det är utgångsläget för all framgångsrik förvandling, inre som yttre.


Till toppen ⇧