För ett liv i balans

Lutar det åt framtiden?

av

Har du tänkt på hur ofta vi lutar åt framtiden?

Även när vi börjar bli mer medvetet närvarande i nuet, finns det ofta en tendens att vara på väg till nästa ögonblick.

Vi öppnar en dörr för att gå in i ett rum. Vi går genom rummet för att hämta en sak. Vi plockar upp saken för att använda den.

För att, för att, för att … ett ständigt lutande mot framtiden.

Tänk om vi kunde vara så pass närvarande att vi utesluter ”för att”.

Vi öppnar en dörr. Vi går genom ett rum. Vi plockar upp en sak.

En helt annan närvaro, och det tar inte längre tid. Vi gör det vi ska göra, men görandet är inte längre ett medel för att nå ett mål. Görandet har istället blivit ett mål i sig självt.

Vi skänker sysslan vår fulla uppmärksamhet. Vi för in en helt ny nivå av kvalitet i det vi gör. Vi står stadigt rotade i nuet istället för att vingla framåt mot en avlägsen framtid.

Även den minsta av sysslor får vårt erkännande. Det är trots allt den som för oss vidare framåt, så varför ignorera den eller se den som ett hinder?

Visa görandet värdighet genom att ge det din fulla närvaro.

Säg ”Ja!” till nuet – det tar dig långt.


Till toppen ⇧