För ett liv i balans

Du bär friden inom dig

av

Låt dig inte luras av tanken som påstår att saker och ting ska vara på ett visst sätt för att du ska kunna uppleva frid. Sådana tankar är det enda som hindrar dig från att komma i kontakt med den eviga inre friden i detta nu.

Varje tanke har sitt ursprung i en stillhet fri från rädsla, oro och strävan. Du kan välja att flytta fokus från tankarnas yta till stillhetens djup. Om du så bara gör det för ett ögonblick, så kommer du att bli medveten om den obestridliga sanningen:

Du bär friden inom dig.


Till toppen ⇧