För ett liv i balans

Att ha frihet eller att vara fri?

av

Många är de som vill ha frihet och som ständigt jagar efter den.

Några vill ha frihet från ensamhet, andra vill ha frihet från att känna sig bundna. Somliga är på jakt efter ekonomisk frihet, andra söker frihet genom att sträva efter avhållsamhet.

Somliga lyckas lägga beslag på den frihet de så länge eftersökt. Men är det detsamma som att vara fri?

Går det att vara fri genom att gripa tag om frihet? Är inte det endast en ny typ av fångenskap? En frihet som är beroende av att yttre omständigheter lever upp till personliga koncept, är det verkligen detsamma som att vara fri?

Hur länge håller en sådan ”frihet”? Ett år, en månad, en vecka? Och hur mycket livsenergi och livsglädje går förlorad till att beskydda och underhålla den typen av falsk och förgänglig frihet?

Att lägga beslag det ena för att hålla sig undan från det andra, det är inte att vara fri. Den som vill uppleva vad det verkligen innebär att vara fri måste släppa greppet om sitt frihetskoncept. Att vara fri är att inte vara beroende av omständigheter och föreställningar.

Frihet är något som du har, och allt som du har kommer förr eller senare att försvinna. Att vara fri är något som du är, och inget eller ingen kan ta ifrån dig det du är.


Till toppen ⇧