För ett liv i balans

Frihet från fruktan

av

Så lätt det är att ta saker för givet. Ett jobb, en relation, tak över huvudet, pengar på fickan och hälsan i behåll.

Sedan står vi plötsligt där, bestulna på det vi tog för givet. Utlämnade, med fruktan flåsandes i nacken.

Vi kan välja att försöka fly från denna fruktan, att se den som något vi jobbar oss bort ifrån med tiden. Men vi kommer snart upptäcka att det är omöjligt, eftersom tiden i sig är fruktans föda.

Med tankar om vad som inte borde ha hänt och vad som kanske kommer att hända, håller vi fruktan vid liv.

I samma ögonblick som vi för uppmärksamheten till det som är, det evigt tidlösa nuet, upplöses fruktan. Den kan inte överleva utan tid. Att beakta nuet är att befria sig från fruktan.

Vi kan leva utan fruktan – inte så småningom, utan i detta nu.


Till toppen ⇧