För ett liv i balans

Frihet ser inte lika ut för alla

av

Tänk dig att två personer släpps fria efter avtjänat fängelsestraff.

De har olika bakgrund, har begått olika brott och suttit inne olika länge.

Nu öppnas grindarna och deras nya liv i frihet tar vid. Uppväxt, värderingar, tidigare erfarenheter med mera gör att deras liv utanför fängelsets murar kommer se väldigt olika ut.

Men det finns något som inte skiljer sig åt – känslan av frihet.

Känslan av att inte längre vara inlåst upplevs på samma sätt oavsett person.

Många människor är berövade sin frihet utan att sitta inlåsta i en cell rent fysiskt. De är istället fängslade mentalt, fastlåsta vid vanemässigt negativt tänkande. De släpar runt på en stor fotboja av ackumulerade tankar och känslor som kommer med dessa.

Någonstans på vägen brukar fotbojan bli så tung att dess länkar börjar ge med sig. Någonting vaknar till liv, som en inre visdom som framträder: ”Jag är inte mitt bagage. Den jag är på djupet är inte bunden till det som händer på ytan.”

Fängelsets murar börjar krackelera. En känsla av frihet börjar ta form.

Det finns en spricka, en spricka i allt. Det är så ljuset tränger igenom. ~ Leonard Cohen

Men fängelsedirektören, det tänkande sinnet, ger sig inte i första taget. Det kan visa sig att den nyfunna friheten i själva verket är en villkorlig frigivning … och villkoren fastställs av sinnet.

En idé om hur frid och frihet ska se ut växer fram:

  • Du ska alltid vara lugn.
  • Du ska ha överseende med allt.
  • Du ska inte ha några ambitioner.
  • Du ska uppträda på si och så sätt.
  • Du ska avstå det ena och det andra.

Med mera, med mera…

Sakteliga börjar den sluga fängelsedirektören bygga upp nya murar, en sten i taget. Snart sitter den tidigare frigivne inlåst igen utan att veta om det. Fängelset må vara trevligt inrett, men i grund och botten handlar det om samma sak – att vara frihetsberövad.

Vi är alla unika varelser, sammansatta av en salig blandning händelser och utspridda lite varstans i världen. På djupet finns någonting som förenar oss – den tidlösa och ovillkorliga friheten inom oss. Den kommer att upplevas på samma sätt oavsett vem du är som person. Men hur den tar sig uttryck på det personliga planet, det är en helt annan historia.

Gå inte på idén om att frid och frihet ska se ut på ett visst sätt.

Du är fri att vara fri på ditt sätt.


Till toppen ⇧