För ett liv i balans

Frihet från kontrollbehov

av

Kontrollbehov består inte bara av viljan att kontrollera hur saker och ting ska utveckla sig. Det handlar även om en önskan att uppfattas ”på rätt sätt” i andras ögon. Att framstå som den bild vi har av oss själva: den framgångsrika, den hjälpsamma, den underhållande…

När vi misslyckas att hålla det skenet uppe får självbilden sig en törn. Det falska jaget känner sig förminskat och hotat.

Botmedlet blir att försöka blåsa upp sig ännu mer. Kanske genom ett motangrepp. Eller, paradoxalt nog, genom att dra sig undan; ofta med en inre monolog om att vi står lite högre i kurs än vissa andra. Allt för att försöka hålla det falska lilla jaget intakt.

Det är så klart en hopplös och oerhört jobbig kamp. Hela tiden söker det ängsliga jaget nya sätt att armera, exponera och expandera den personliga profilen. En ständig jakt.

Det är ett liv med rädsla flåsandes i nacken. Ett liv som hela tiden måste försvaras och förstärkas. Ett liv som aldrig känns riktigt tillfredsställande.

Från fånge till fri

När vi blir medvetna om att denna kamp pågår inom oss, när vi verkligen erkänner det, då finner vi kraften att gå bortom sköra självuppfattningar och finna den fantastiska livskraft vi alla bär på.

När bekänner att vi har levt utifrån en egofixerad självsyn, när vi i egots ögon vågar vara svaga, då vinner vi äkta styrka.

Du vinner styrka, mod och självförtroende varje gång du stannar upp och ser rädslan i ansiktet.
Eleanor Roosevelt

Energin som gick åt till att upprätthålla det rädda lilla jaget kan nu användas till något verkligt värdefullt.

Skapande och relationer sker utan egots dolda avsikter. Det finns närvaro och medvetenhet. Det finns kreativitet och sympati.

Det är ett liv i frihet – ett liv där den fängslade energin frigörs och får verka i sin renaste form: kärlek.


Till toppen ⇧